Zřizovatel organizace

 

 

UJEP

Partneři
Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Platby za ŠD
19.4.2021
Vážení zákonní zástupci žáků 3. a 4. tříd, žádáme o uhrazení platby za ŠD na poslední čtvrtletí ve výši 450 Kč, a to do 30. 4. 2021. Pokud by kvůli epidemiologické situaci došlo k opětovnému uzavření škol, poměrná část platby by Vám samozřejmě byla vrácena.
 
 
 
Rozvrhy
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Zápis žáků do 1. tříd

Vloženo: 1.3.2021 | Autor: Radka Tintěrová | Zobrazeno: 1187x

                                            Zápis do 1. tříd v Ústí nad Labem 

                           Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole

 

Počet volných míst pro šk. rok 2021/2022: 70

 

Kritéria přijetí:

1) věk dítěte: šestileté děti k 31. 8. 2021 + děti s odkladem z loňského roku: sedmileté děti k 31. 8. 2021 

2) přednostně budou přijaty děti ze spádové oblasti

 

Podání žádosti o přijetí:

 

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do 1. třídy vyplněné v elektronickém systému https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ je možné doručit do školy pouze tímto způsobem: 

 

1) Vytištěnou a podepsanou žádost (oběma zákonnými zástupci) je možné oskenovat a poslat do školy elektronicky (např. datová schránka, e-mail) nebo poštou od 1.4. - 13. 4. 2021 

- doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že škola obdržela žádost 

 

2) Osobně odevzdat vyplněné a podepsané žádosti v obálce nebo v deskách ve škole ve dnech 12. 4. 2021 - 13. 4. 2021 v době od 13:00 do 17:00 h. 

 

 V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo ve škole. 

 

Při osobním podání žádosti vyplní zákonný zástupce, na určeném místě v budově školy, tyto údaje: 

- jméno a příjmení žadatele (dítěte), 

- datum narození dítěte, 

- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, 

- kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce 

- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola) 

- podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte) 

 

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na vedení školy. 

  

E-mail adresa pro zasílání přihlášek: zapis@mail.zsnestemice.cz  

Datová schránka: zhkv49t . 

  

Za příznivé situace se paní učitelka sejde s budoucími prvňáčky koncem června 2021.  

 

Potřebné dokumenty: PDF souborŽádost o odkladPDF souborČestné prohlášení. 

Více informací také na webu https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/jak-zapis-probiha 

V případě zájmu o přípravnou třídu: PDF souborŽádost o přijetí do přípravné třídy