Zřizovatel organizace

 

 

UJEP

Partneři
Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Platby za ŠD
19.4.2021
Vážení zákonní zástupci žáků 3. a 4. tříd, žádáme o uhrazení platby za ŠD na poslední čtvrtletí ve výši 450 Kč, a to do 30. 4. 2021. Pokud by kvůli epidemiologické situaci došlo k opětovnému uzavření škol, poměrná část platby by Vám samozřejmě byla vrácena.
 
 
 
Rozvrhy
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Školní družina

Školní družina zajišťuje činnost především pro žáky 0. - 3. ročníku, dle kapacity ŠD i pro žáky 4. ročníku.

Novinky: vchod do školní družiny z Hluboké ulice (vchod do ŠJ)

                zaveden docházkový systém na čipy (PDF souborpopis zde (Velikost: 379.42 kB))

                prodej čipů ve středu 26.8.2020 od 7.00-17.00hod ve vchodu do ŠJ a ŠD

                poplatek za 1 měsíc 150,- Kč

 

Pedagogický dozor je zajištěn ráno od 6. 00 h do 8. 00 h (děti jsou přijímány do 7.15 h) a po vyučování do 17.00 h.

Telefonický kontakt – přes číslo školy – 472 731 817, mobil - 736 752 228.

 

Děti jsou rozděleny podle ročníků a počtu do pěti oddělení s cca 30 žáky. Tato oddělení mají svůj časový rozvrh a výchovný plán přizpůsobený věku a jejich schopnostem. V rámci školní družiny proběhne i kroužek "Sportuj ve škole". Po odpočinku po vyučování a po obědě začínají různorodé aktivity - výtvarné, pracovní, pohybové. Velký důraz je kladen na pobyt venku. Jsou uskutečňovány společné celodružinové akce a projekty. Do školní družiny dítě potřebuje věci na převlečení, podepsaný ručník, notýsek, papírové kapesníky.

Zde je Dokumenttiskopis pro mimořádné vyzvedávání dítěte z družiny (Velikost: 25.5 kB).

 

 • Žák chodící do školní družiny musí mít správně vyplněn zápisový lístek.
 • Ve školní družině je zaveden docházkový PDF souborsystém na čipy (Velikost: 379.42 kB).
 • Přednost mají žáci z 0. až 2. ročníku a zaměstnaných matek.

 

 

Poplatky

Poplatek za školní družinu je stanoven na 150,- Kč za 1 měsíc. Platí se za období září - prosinec (tj.4x150,- Kč = 600,- Kč) v září a za období leden - červen (900,- Kč) v lednu.

Částka se platí převodem na účet školy 0882202359/0800, nezapomeňte uvést jméno a příjmení dítěte a třídu.

Podmínkou přijetí dítěte do ŠD je zaplacený poplatek na příslušné období, zaplacené obědy a zakoupený čip na vyzvedávání dítěte.

 

Rámcový plán celodružinových akcí pro školní rok 2020/2021- projekty

 • Září – "Pohybem pro radost"
 • Říjen – "Šikovné ručičky, bystré hlavičky"
 • Listopad – "Pohádky všude kolem nás"
 • Prosinec – "Čas splněných přání"
 • Leden – "Odpoledne plné hádanek a kvízů"
 • Únor – "Plný pytel zábavy a soutěží"
 • Březen – "Vědomostní maraton"
 • Duben – "Oslavujeme Den Země"
 • Květen - "Sportovní klání"
 • Červen – "Sportem proti lenosti"